TEFBIS Anketleri Hakkında DUYURU

DUYURU

İlgili yazıda da belirtildiği gibi, “Basılı formlara ait bilgiler, Okul Yönetimlerince belirlenecek öğretmenler tarafından 21 Haziran 2011 tarihinden itibaren internet üzerinden TEFBİS sistemine yüklenecektir.” 21 Haziran 2011 tarihine kadar “Anket Giriş Ekranı”, eğitim-öğretim yılı sonu yoğunluğu nedeni ile kapalı tutulacaktır.
Anket Öğrenci Listesi’ne ulaşmak için uyarı, tıklayınız.

Sayı : B.08.0.SGB.0.05.00.00/3144                         02 /06 /2011  
Konu : TEFBİS

 

 

 

 

İlgi      : 31.12.2010 tarih B.08.0.SGB.0.80.00.00.700.05/7729 sayılı yazı.

 

Bilindiği üzere, Türkiye’de Eğitimin Finansmanı ve Eğitim Harcamaları Bilgi Yönetim Sistemi (TEFBİS) projesi ilgi Genel Yazı ile duyurulmuş ve 01.01.2011 tarihi itibariyle veri girişleri zorunlu hale getirilmiştir. Söz konusu Projenin temel amaçlarından biri de ulusal ve uluslar arası platformlarda kullanılabilecek, eğitim kurumlarına yapılan eğitim harcamaları, öğrenci maliyetleri, eğitim kurumlarına ve öğrencilere yapılan yardımlar gibi ihtiyaç duyulan istatistikî bilgiler ile hanehalkı eğitim harcamalarının sistematik olarak tespit edilmesi ve yayınlanmasıdır.

Bu amaçla, uluslar arası tanımlara uygun olarak istatistikî bilgi üretmek ve öğrenci maliyetlerini hesaplamak üzere uluslar arası standartlarla uyumlu 28 sorudan oluşan ve velilerce öğrencileri için yapılan eğitim harcamaları ile öğrencinin varsa aldığı burs ve yardımları belirlemeye yönelik bir “Hanehalkı Eğitim Harcamaları Anketi” geliştirilmiştir. Anket doldurulurken veriler yıllık olarak girilecektir. Anket verilerinin doğruluğu, yapılacak analizler ve geliştirilecek politikalar için büyük önem taşımaktadır.

İlk olması nedeniyle, anket tamsayım şeklinde uygulanacaktır. Söz konusu anketin uygulaması sürecinde yapılacak işlemler sırasıyla aşağıda verilmiştir:

1.             Öncelikle söz konusu ankete TEFBİS sistemi ana sayfasında yer alan E-Kitap modülünden (Tefbis Anket Dosyaları)  ( http://tefbis.meb.gov.tr/default2.aspx?KOD=2 ) ulaşılacaktır.

2.             Anket formları okulun türüne göre resmi okullar ve özel okullar olmak üzere iki ayrı formda hazırlanmıştır. Okul türüne göre ilgili anket formu, okulun toplam öğrenci sayısı kadar bastırılacaktır.

3.             TEFBİS “E-Kitap Modülü” altında yer alan “Veli Açıklama Mektubu” toplam öğrenci sayısı kadar bastırılarak, anket formları ile birlikte velilere ulaştırılacaktır. Veli Açıklama Mektubunun sağ alt kısmında yer alan anket numarası alanına gönderdiğiniz öğrenciye ait anket şifresini girerek velilere göndermeniz öğrenci eşleştirmelerinde karışıklık olmaması açısından faydalı olacaktır.

4.             Basılı anket formlarının velilerce 17 Haziran 2011 tarihine kadar doldurulması sağlanacak ve doldurulmuş anket formları tekrar Okul Yönetimince toplanacaktır.

5.             Basılı formlara ait bilgiler, Okul Yönetimlerince belirlenecek öğretmenler tarafından 21 Haziran 2011 tarihinden itibaren internet üzerinden TEFBİS sistemine yüklenecektir. Bu işlem için:

a)       TEFBİS “Okullar Modülü/Listeleme/Anket Öğrenci Listesi”nde yer alan öğrencilere özel üretilmiş Anket Listesi alınacaktır.

b)       Sisteme giriş her bir öğrenci için ayrı ayrı yapılacaktır. Söz konusu listede öğrencinin okul numarası, adı ve üretilen anket numarası bulunmaktadır.

c)      TEFBİS ana sayfasında yer alan “Eğitim Harcamaları Anketi” başlığı üzerinden açılan ekranda, her öğrenci için özel üretilen anket numarası ile ilgili öğrenciye ait TC Kimlik Numarasının ilk 5 hanesi güvenlik kodu alanına girilerek sisteme giriş yapılacaktır. Eşleşmede hata olması durumunda ya da belirlenen kodların yanlış girilmesi durumunda sisteme giriş izni verilmeyecektir.

d)      Sisteme giriş yapılan öğrenciye ait anket formunda yer alan bilgiler sırasıyla sistem üzerinden doldurulacaktır. Her bir anket formunun bir seferde tamamlanması gerekmektedir.

Veri girişlerinde herhangi bir yanlışlık ya da eksiklik olması durumunda sisteme tekrar giriş yapılabilecektir. Bu durumda anketin tekrar doldurulması gerekmektedir. Her giriş sonrası eski bilgiler silinmekte yeni bilgiler saklı tutulmaktadır.

Anket doldurma işlemlerinin basılı form üzerinden velilerce 17 Haziran 2011 tarihine kadar tamamlanmasının sağlanması gerekmektedir. Söz konusu basılı anketlere ilişkin bilgilerin internet üzerinden girişleri ise okul yönetimlerince belirlenecek öğretmenler tarafından 9 Eylül 2011 tarihine kadar tamamlanacaktır.

Bu bağlamda, gerekli iş ve işlemlerin yapılması için tüm resmi ve özel okulların (yaygın eğitim kurumları hariç) bilgilendirilmesi hususunda bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.

 

 

 

 

  Orhan ERGÜN  
  Bakan a.  
  Başkan V.  
 

 

 

 

Dağıtım                  :

       İMZALANMIŞTIR                       
Gereği                    :
B Planı

Bir önceki yazımız olan TEFBIS Anket Dosyaları başlıklı makalemizde tefbis anket doldurma, tefbis anket dosyaları ve tefbis anket formu hakkında bilgiler verilmektedir.

Bu yazı DUYURULAR kategorisine gönderilmiş. Kalıcı bağlantıyı yer imlerinize ekleyin.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir